Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Stomatologia Medicover Addent Kraków

ul. Radzikowskiego 18,
31-315 Kraków

podstawa prawna: Prawo Atomowe Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

  • uruchomieniu pracowni – decyzja MPWIS w Krakowie nr 1/85/2015;
  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące:

zezwolenia MPWIS w Krakowie z dnia 23.10.2015r., decyzja nr 2/85/2015:

  • aparat wewnątrzustny Expert DC;
  • stomatologiczny tomograf komputerowy GendexGXCB-500.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych (zmierzona dawka efektywna wyniosła <0,10 mSv w ciągu minionych 12 miesięcy).

Według Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz. U. Z 2005 poz. 168/ dopuszczalna wartość narażenia jonizującego wynosi:

  • pracownik 20mSv/rok;
  • ogół ludności 1mSv/rok.

Na podstawie zmieszczonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.