Weronika Zamulińska

dypl. hig. stom.

Weronika Zamulińska

higienistka stomatologiczna

WYKSZTAŁCENIE

Dyplomowana higienistka stomatologiczna, która podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu profilaktyki stomatologicznej i higienizacji. Od ponad 10 lat jej specjalnością jest dbanie o zdrowie i estetykę uśmiechu pacjentów, a także pomaganie im w uzyskiwaniu czystych i białych zębów.

Kursy, certyfikaty i sympozja naukowe: