Metamorfozy uśmiechu

Współczesna stomatologia to dbanie nie tylko o zdrowie, ale także wygląd uzębienia. Piękne zęby sprawiają, że pacjent częściej się uśmiecha, ma większą pewność siebie, jest śmielszy. Dobrze się czuje sam ze sobą i jest lepiej odbierany przez innych. Równe, białe zęby to marzenie wielu osób. W centrum Addent pomagamy je spełnić – metamorfozy naszych pacjentów są na to najlepszym dowodem!
Przed leczeniem
Efekty metamorfozy uśmiechu

Monika Wieczorek

Przypadek Moniki okazał się bardzo skomplikowany ze stomatologicznego punktu widzenia. Przeprowadzona na wstępie dogłębna diagnostyka, wsparta trójwymiarową tomografią komputerową, wykazała, iż Monika, poza leczeniem endodontycznym, implantologicznym i protetycznym, będzie potrzebowała również skomplikowanego leczenia chirurgicznego. Badanie radiologiczne wykazało w miejscu istniejących braków zębowych poważne ubytki kostne, uniemożliwiające zabieg implantacji. 

Dr n. med. Tomasz Nowak przeprowadził więc u Moniki przeszczep kości własnej z zastosowaniem dodatkowo biomateriałów Alpha Bio Tech, który zniwelował niesprzyjające warunki i po okresie gojenia pozwolił na wszczepienie implantów zębowych. Kolejnym etapem było postępowanie endodontyczne, przeprowadzone przez lek. dent. Magdalenę Szajnar, która przeleczyła kanałowo cztery górne zęby trzonowe Moniki.

Leczenie dwóch z nich okazało się bardziej skomplikowane i wymagało użycia mikroskopu. Protetyk- lek. dent. Maciej Caban oszlifował zęby na odcinku przednim, po czym osadził na nich mosty. Działania te znacznie poprawiły wygląd uśmiechu Moniki – zostały zamknięte nieestetyczne tremy i zoptymalizowały się warunki zwarciowe. Dzięki przeprowadzonym zabiegom Monika odzyskała zdrowy i piękny uśmiech- licujący wreszcie z jej młodym wiekiem i urodą

Przed leczeniem
Efekty metamorfozy uśmiechu

Ewa Stachowicz

Proces leczenia u Ewy poprzedziło dokładne badanie kliniczne stanu uzębienia oraz tkanek jamy ustnej, uzupełnione o badanie radiologiczne. Trójwymiarowa tomografia komputerowa pozwoliła na pełną ocenę warunków kostnych i wszechstronną diagnostykę, dzięki czemu lekarze, wśród których znaleźli się chirurg stomatologiczny, implantolog, lekarz endodonta, lekarz stomatologii zachowawczej oraz lekarz protetyk, mogli opracować kompleksowy plan leczenia. 

Procedury rozpoczęto od usunięcia jednego z górnych zębów, który nie rokował szans na wyleczenie. Równocześnie chirurg implantolog, dr n. med. Tomasz Nowak, uzupełnił brak dolnego zęba za pomocą implantu Alpha BioTec. W kolejnym etapie leczenia przygotowano zęby własne Ewy do wykonania pracy protetycznej. Proces tan polegał na leczeniu endodontycznym z zastosowaniem mikroskopu oraz na leczeniu zachowawczym zębów, które to leczenie przeprowadziła lek. dent. Magdalena Szajnar.

Następnym krokiem było wykonanie u Ewy przez protetyka, lek. dent. Macieja Cabana, stałego uzupełnienia protetycznego w postaci mostów, które znacząco poprawiły estetykę uśmiechu , a przede wszystkim przywróciły naturalne warunki zwarciowe. Na zakończenie leczenia protetycznego, na wszczepionym wcześniej implancie, osadzono koronę. Dzięki przeprowadzonym zabiegom, Ewa odzyskała nie tylko komfort, ale i piękny, naturalnie biały, zdrowy uśmiech.

Przed leczeniem
Efekty metamorfozy uśmiechu

Danuta Walaszyk

Leczenie stomatologiczne Pani Doroty Walaszczyk wymagało szczególnego zaangażowania ze strony całego zespołu specjalistów. Szereg zabiegów został poprzedzony wnikliwym badaniem klinicznym stanu jamy ustnej Pacjentki oraz trójwymiarową tomografią komputerową. W oparciu o dokładną diagnostykę powstał plan leczenia, obejmujący zabiegi z zakresu chirurgii, implantologii stomatologicznej, protetyki, endodoncji oraz stomatologii zachowawczej.

Podstawę dla dalszych procedur stomatologicznych stanowiło rozległe leczenie endodontyczne, w tym również z zastosowaniem mikroskopu, przeprowadzone przez lek. dent. Magdalenę Szajnar. Dzięki przeprowadzonym zabiegom, pacjentka mogła być poddana dalszemu leczeniu chirurgicznemu, implantologicznemu i protetycznemu. W kolejnym etapie dr n. med. Tomasz Nowak, chirurg implantolog, usunął Pacjentce dwa zęby mądrości oraz jeden z dolnych zębów, nierokującą szans na wyleczenie czwórkę. Pozostałe istniejące braki zębowe zostały uzupełnione przy użyciu implantów Alpha Bio Tech.

Następny krok stanowiło przygotowanie uzębienia Pacjentki do dalszego leczenia, przeprowadzonego przez protetyka lek. dent. Macieja Cabana. Zęby własne Pacjentki zostały oszlifowane, pobrano również wyciski pod wkłady koronowo korzeniowe, które następnie posłużyły za wzmocnienie dla przeleczonych wcześniej kanałowo zębów. Stałe uzupełnienia protetyczne w postaci koron i mostów przywróciły Pacjentce nie tylko estetykę uśmiechu, ale przede wszystkim zdrowe warunki zwarciowe. Uwieńczeniem prac protetycznych było osadzenie koron na wszczepionych wcześniej implantach. Przeprowadzone zabiegi stomatologiczne dopełniły metamorfozy Pani Doroty Walaszczyk i przywróciły jej piękny, zdrowy uśmiech.

Małgorzata Czechowska

Po przeprowadzeniu szczegółowego badania klinicznego oraz trójwymiarowej diagnostyki radiologicznej z wykorzystaniem stożkowego tomografu komputerowego dla Pacjentki opracowano indywidualny, minimalnie inwazyjny plan leczenia.

W opracowaniu tego planu wzięto pod uwagę przede wszystkim aspekty medyczne wpływające na zdrowie jamy ustnej i całego organizmu a następnie względy estetyczne, w celu przywrócenia zdrowego białego uśmiechu. Plan leczenia zawierał w sobie leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba trzonowego w żuchwie przeprowadzone przez dr Szajnar.

Kolejnym etapem było przeprowadzenie profesjonalnej higienizacji przez wykwalifikowaną higienistkę stomatologiczną (Weronika Zamulińska) oraz wybielenie zębów w gabinecie z zastosowaniem akceleratora Beyond Polus. Wizyta wybielania trwała 45 minut, efekt Pacjentka mogła zobaczyć bezpośrednio po zakończonym zabiegu. Na zakończenie leczenia wymieniono wypełnienia (plomby) aby uzyskać estetyczny efekt leczenia.

Agnieszka Sarnik

Po przeprowadzeniu szczegółowego badania klinicznego oraz trójwymiarowej diagnostyki radiologicznej z wykorzystaniem stożkowego tomografu komputerowego dla Pacjentki opracowano indywidualny, minimalnie inwazyjny plan leczenia.

W opracowaniu tego planu wzięto pod uwagę przede wszystkim aspekty medyczne wpływające na zdrowie jamy ustnej i całego organizmu a następnie względy estetyczne, w celu przywrócenia zdrowego białego uśmiechu. Plan leczenia zawierał w sobie leczenie endodontyczne (kanałowe) zęba trzonowego w żuchwie przeprowadzone przez dr Szajnar.

Kolejnym etapem było przeprowadzenie profesjonalnej higienizacji przez wykwalifikowaną higienistkę stomatologiczną (Weronika Zamulińska) oraz wybielenie zębów w gabinecie z zastosowaniem akceleratora Beyond Polus. Wizyta wybielania trwała 45 minut, efekt Pacjentka mogła zobaczyć bezpośrednio po zakończonym zabiegu. Na zakończenie leczenia wymieniono wypełnienia (plomby) aby uzyskać estetyczny efekt leczenia.

Kamila Korzeniowska

Jedynym problemem stomatologicznym Pacjentki, wpływającym na jej gorsze samopoczucie w chwilach uśmiechu był niezadawalający ją kolor zębów. Biorąc pod uwagę aspekt psychologiczny oraz fakt, że zdrowy, biały uśmiech wpływa kluczowo na samoocenę człowieka w Indywidualnym planie leczenia umieszczono procedurę wybielania zębów lampą w gabinecie. Zabieg ten poprzedzono wykonaniem profesjonalnej higienizacji przez wykwalifikowaną higienistkę stomatologiczną (Weronika Zamulińska).

Wybielenie zębów w gabinecie z zastosowaniem akceleratora Beyond Polus trwało 45 minut, efekt Pacjentka mogła zobaczyć bezpośrednio po zakończonym zabiegu.

Marzena Czajkowska

Wynikiem kompleksowej analizy stanu zdrowia jamy ustnej było postawienie rzetelnej diagnozy i przeprowadzenie szeregu zabiegów polegających na bezbolesnym usunięciu zębów, których nie można już było leczyć metodami zachowawczymi oraz zastąpieniu tych braków zębowych implantami firmy Alpha Bio (dr n. med. Tomasz Nowak). Specjalna konstrukcja tych implantów pozwoliła nie tylko na umieszczenie ich w kości bezpośrednio po zabiegu usunięcia zęba ale również na natychmiastową odbudowę korony zęba.

Korona osadzona na implancie naśladuje naturalne tkanki zęba (dr Maciej Caban), co uniemożliwia jej odróżnienie od zębów naturalnych Pacjentki. Przed wykonaniem tych koron wykonano profesjonalną higienizację jamy ustnej wraz z wybielaniem zębów w gabinecie z zastosowaniem akceleratora Beyond Polus (Weronika Zamulińska). Wizyta wybielania trwała 45 minut, efekt Pacjentka mogła zobaczyć bezpośrednio po zakończonym zabiegu. Zęby, które kwalifikowały się do leczenia zachowawczego (endodontycznego – kanałowego pod mikroskopem) a jednoczęśnie były na tyle zniszczone, że poprawa ich estetyki i odbudowa nie była możliwa za pomocą materiałów kompozytowych (plomb) odbudowano za pomocą koron protetycznych, które w żaden sposób nie różnią się od naturalnych zębów Pacjentki (dr Maciej Caban). W ten sposób Pacjentka odzyskała natrualny, piękny i zdrowy uśmiech.