Zapewniamy Państwu usługi najwyższej jakości i gwarantujemy najwyższe światowe standardy. Z dumą podpisujemy się pod każdą wykonaną przez nas pracą, a jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do naszego postępowania, prosimy o kontakt z lekarzem, który z przyjemnością odpowie na Państwa pytania i pomoże w rozwiązaniu problemu.

Wszystkie usługi z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz protetyki są objęte trzyletnią gwarancją. W przypadku leczenia implato­- protetycznego warunki gwarancji kształtują się następująco:

● system implantologiczny Alpha Bio:

Gwarancja w przypadku implantów Alpha Bio jest dożywotnia w odniesieniu do zintegrowanej części śródkostnej oraz 25­-cio letnia w zakresie zastosowanych łączników protetycznych. Gwarancja na korony protetyczne osadzone na implantach wynosi 10 lat.

● system implantologiczny Astra Tech:

Gwarancja w przypadku implantów Astra Tech jest dożywotnia w odniesieniu do zintegrowanej części śródkostnej oraz w zakresie zastosowanych łączników protetycznych. Gwarancja na korony protetyczne osadzone na implantach wynosi 10 lat.

Jeśli z jakiegoś powodu zabieg implantacji nie powiedzie się, implant nie zintegruje się z kością, bądź nastąpi jego utrata, wówczas ponawiamy implantację na nasz koszt. Gwarancja na leczenie zachowawcze wynosi 2 lata. Dla Państwa wygody nasza recepcja co pół roku przypomni o potrzebie odbycia wizyty kontrolnej i zabiegu higienizacji.

Warunki utrzymania gwarancji:

● wizyta higienizacyjna (usunięcie kamienia i osadów) oraz kontrolna (u lekarza prowadzącego) co sześć miesięcy, potwierdzona odpowiednim wpisem w karcie;

● utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas wizyty higienizacyjnej;

● niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt.

Gwarancja nie obejmuje:

● tymczasowych prac protetycznych, jak np. korony tymczasowe czy protezy natychmiastowe (pozabiegowe);

● prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta;

● ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza Profesjonalnym Studiem Stomatologii Addent;

● uszkodzeń powstałych w wyniku niedostatecznej higieny jamy ustnej;

● złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia;

● złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych;

● uszkodzeń powstałych w wyniku braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym;

● uszkodzeń powstałych w wyniku uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodujących przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie;

● uszkodzeń powstałych w wyniku nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych;

● uszkodzeń powstałych w wyniku urazów mechanicznych;

● uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu;

● uszkodzeń powstałych w wyniku istniejącego schorzenia, mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby Pacjenta.