Pozyskiwanie materiału własnopochodnego

Odbudowa zębów po ich utracie to zabieg stomatologiczny, który jest trudny i często długotrwały. Dużą trudność stanowią przypadki Pacjentów u których zęby usunięto dawno, co doprowadziło do nieuchronnego procesu zaniku kości szczęk i żuchwy. Proces ten przebiega stale, tak więc im dawniej usunięto zęby tym większy jest ubytek tkanki kostnej. Czy w świecie, w którym nasze codzienne życie przesiąknięte jest nowoczesnymi technologiami, istnieje innowacyjna i niezawodna metoda regeneracji naszych kości – tak abyśmy mogli w sposób jak najmniej inwazyjny i przewidywalny odzyskać piękny uśmiech? Jeszcze kilkanaście lat temu implanty zębowe umieszczano jedynie tam, gdzie istniały odpowiednie warunki do ich wszczepienia, co niestety w znacznym stopniu ograniczało wskazania do ich zastosowania. Ubytek kostny powodował ujemne skutki w budowie i funkcjonowaniu szczęki i żuchwy oraz ograniczał lub uniemożliwiał leczenie implantologiczne, i często bardzo mocno komplikował dalsze leczenie protetyczne. W późniejszym okresie rozwój chirurgii stomatologicznej pozwolił na opracowanie metod regeneracji kości. Początkowo z zastosowaniem materiałów sztucznych, później z zastosowaniem materiałów pochodzących od zwierząt lub ludzkich dawców (banki tkanki kostnej). Dlatego też, w dobie dzisiejszych osiągnięć, implanty wszczepia się  w najbardziej pożądanym miejscu z protetycznego a nie chirurgicznego punktu widzenia, co znacznie zwiększa jakość wykonywanych prac protetycznych (czyli odbudowywanych zębów). Stało się to możliwe głównie dzięki rozmaitym procedurom sterowanej regeneracji kości, która stała się standardem postępowania w leczeniu ubytków kości. Obecnie chirurdzy stomatologiczni są w stanie zregenerować większość ubytków kostnych w jamie ustnej Pacjenta. Podczas zabiegu chirurgicznego do ubytku kostnego, który powstał po ekstrakcji czy urazie, zostaje wprowadzony materiał kościozastępczy. Granulat zostaje pokryty kolagenową błoną zaporową, która chroni regenerowany obszar przed wrastaniem tkanek miękkich. Po kilku miesiącach własne komórki kostne łączą się z cząstkami biomateriału...